Geopoetyka

Geopoetics

2019L

Kod przedmiotu1465S2-GEO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającefilozofia idei
Wymagania wstępnepodstawy filozofii
Opis ćwiczeńbrak
Opis wykładówWykrywanie związków i zależności między kulturą duchową i ludową dawnych Słowian a literaturą.
Cel kształceniaCelem wykładu jest przedstawienie zależności między literaturą a źródłowością duchową i filozoficzną w kształtowaniu kultury.
Literatura podstawowa1) A. Kronenberg, - A. Kronenberg "Geopoetyka. Związki literatury i środowiska", Wyd. UŁ, 2001 2) Z. Dołęga, O słowiańszczyżnie przed chrześcijaństwem, PIW, 1967 3) L. Ostasz, Filozofia prasłowaińska, FDS Olsztyn, 2016
Literatura uzupełniająca1) A. Świerkówna, "Sielanka grecka", Ossolineum, 1989 2) K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, t. II, KiW, 1968
Uwagi