Humanistyczna ochrona przyrody

Humanistic Environmental Protection

2020Z

Kod przedmiotu1465S2-HOP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Tadeusz Sławek, Ujmować. Henry David Thoreau i wspólnota świata, t. , Uniwersytet Śląski, 2014, s. 2) Hans Jonas, Zasada odpowiedzialności, t. , Platan, 1995, s. 3) Włodzimierz Tyburski, Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, t. , Wydawnictwo Naukowe UMK, 2011, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi