Kształtowanie i ochrona krajobrazu kulturowego

Cultural Landscape Design and Preservation

2019L

Kod przedmiotu1465S2-KiOKK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia projektowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Majdecki L., Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych, PWN, 1993 2) Jackiewicz-Garniec M., Garniec M., Pałace i dwory dawnych Prus Wschodnich, Studio Arta, 2001 3) Pawłowska K., Swaryczewska M., Ochrona dziedzictwa kulturowego - zarządzanie i partycypacja społeczna, Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002 4) Bogdanowski J., Polskie ogrody ozdobne. Historia i problemy rewaloryzacji, Arkady, 2000 5) Jackiewicz-Garniec M., Garniec M., Zamki państwa krzyżackiego w dawnych Prusach. Powiśle, Warmia, Mazury, Studio Arta, 2006 6) Knercer W., Liżewska I., Zachowane – ocalone. O krajobrazie kulturowym i sposobach jego kształtowania., Stowarzyszenie WK Borussia, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi