Ochrona dziedzictwa piśmienniczego

Library Heritage Preservation

2019Z

Kod przedmiotu1465S2-ODP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Poźniak-Niedzielska Maria (red.), Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturalnego, Wolters Kluwer, 2015 2) Czekaj-Wiśniewska Beata, Ochrona Narodowego Zasobu Bibliotecznego: digitalizacja i ...co dalej?; materiały pokonferencyjne, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2011 3) Migoń Krzysztof, Skalska-Zlat Marta, (red.), Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji elektronicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009 4) Stachowska-Musiał Ewa, (red.), Dziedzictwo kulturowe; zbiory biblioteczne i nowe technologie ich ochrony; materiały z ogólnopolskiej konferncji, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2006 5) Drewniewska-Idziak Barbara, (red.), Stan zachowania polskich zbiorów bibliotecznych i archiwalnych z XIX i XX wieku, Biblioteka Narodowa, 2006 6) Mężyński Andrzej (oprac. i red.), Ochrona współnego dzidzictwa europejskiego. Materiały z konferencji poświeconej mikrofilmowaniu zabytków piśmiennictwa z polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego, Biblioteka Narodowa, 2003 7) Bieńkowska Barbara, (red.), Informator o stratach bibliotek i księgozbiorów domowych na terytoriach polskich okupowanych w latach 1939-1945 [bez Ziem Wschodnich], Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2000 8) Obłąk Ja, Jaroszewicz-Pieresławcew Zoja, Wojtkowski Julian, Katalog inkunabułów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2007, s. 5-20
Literatura uzupełniająca
Uwagi