Praktyczne aspekty ochrony dziedzictwa kulturowego

Practical Aspects of Cultural Heritage Protection

2020L

Kod przedmiotu1465S2-PAODK
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającearcheologia ziem pruskich, dziedzictwo kulturowe regionu (zajęcia terenowe)
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńW ramach 30 godzin zajęć 20 godzin stanowić będą zajęcia w terenie: zamek kapituły warmińskiej w Olsztynie; Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku; zespół koszarowy przy ul. Długiej w Olsztynie; „Baszta Bociania” ze zrewitalizowaną uliczką „średniowieczną” w Dobrym Mieście.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaCelem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z praktycznymi uwarunkowaniami konserwatorstwa i ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym; archeologicznego, historycznego (architektura obronna i sakralna z elementami historii sztuki obiektów użytkowych) oraz etnograficznego (materialna kultura ludowa).
Literatura podstawowa1) red. M. Karczewski, E. Smolska,T. Kalicki, Środowisko przyrodnicze, gospodarka, osadnictwo i kultura symboliczna w V w. p.n.e. – VII w. n.e. w dorzeczach Odry i Wisły, t. 1, Białystok – Warszawa – Kielce, 2014 2) M. Haftka, Sławomir Wadyl, Węgry. Zespół osadniczy na pograniczu pomorsko-pruskim w XI-XII w., Malbork, 2015 3) red. E. Jelińska, Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej, Olsztyn, 2016 4) W. Wółkowski, Zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim. Dzieje budowlane i problemy konserwatorskie, Olsztyn, 2016 5) M. Kozarzewski, R. Żankowski, A. Szweda, Polichromie krużganków zamku w Lidzbarku Warmińskim, Olsztyn, 2016 6) wybór ref. M. Gierlach; red. L. Bakalarska, Materiały z konferencji konserwatorstwa archeologicznego zorganizowanych przez. Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. Jurata (8-20 V 2005 r.) Wigry (28-30 IX 2005 r.) Krynica (30 XI - 3 XII 2005 r.), Warszawa, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak