Promocja i ochrona produktów regionalnych i tradycyjnych

Promotion and Protection of Regional and Traditional Products

2020Z

Kod przedmiotu1465S2-POPRT
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneWiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów I stopnia
Opis ćwiczeń1. Technologia wybranych produktów/potraw tradycyjnych i regionalnych polski północnej – analiza wartości odżywczej oraz cech organoleptycznych. 2. Technologia wybranych produktów/potraw tradycyjnych i regionalnych polski południowej– analiza wartości odżywczej oraz cech organoleptycznych. 3. Technologia świątecznych wyrobów tradycyjnych i regionalnych - analiza wartości odżywczej oraz cech organoleptycznych.
Opis wykładów1.Regionalizm a globalizacja – aspekty kulturowe. Żywność i tradycja – uwarunkowania historyczne i kulturowe sporządzania żywności. 2.Polskie i europejskie ramy legislacyjne, certyfikacja i ochrona produktów tradycyjnych. 3.Promocja i rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych na rynku polskim. 4.Wartość odżywcza i organoleptyczna jako wyznacznik jakości produktów tradycyjnych i regionalnych. 5.Produkty tradycyjne i regionalne a ruch Slow food. Wybrane produkty jako element dziedzictwa kulinarnego.
Cel kształcenia1)Znajomość uwarunkowań produkcji żywności tradycyjnej i regionalnej, jej miejscu na współczesnym rynku żywności globalnej;2)Znajomość norm legislacyjnych, sposobów ochrony oraz promocji produktów regionalnych i tradycyjnych 3)Przekazanie wiedzy na temat czynników kształtujących regionalne dziedzictwo kulinarne;4)Nabycie umiejętności przygotowywania wybranego asortymentu potraw/produktów tradycyjnych i regionalnych;5)Nabycie umiejętności rozróżniania produktów tradycyjnych i regionalnych na lokalnym rynku; 6)Rozwijanie umiejętności pracy w zespole
Literatura podstawowa1) Gąsiorowski M. (red.), O produktach tradycyjnych i regionalnych. Możliwości a polskie realia., wyd. Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa, 2005 2) Brillat-Savarin A., Fizjologia smaku albo medytacje o gastromonii doskonałej, wyd.Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 2003 3) Bockenheim K. , Przy polskim stole, wyd. Dolnośląskie,Wrocław, 1999
Literatura uzupełniająca1) Dumanowski J.,Pawlas A.,Poznański J. , wyd. wyd. Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa, Sekrety kuchmistrzowskie Stanisława Czernieckiego. Przepisy z najstarszej polskiej książki kucharskiejz 1682 roku., 2010r., tom 2) Dumanowski J., wyd. wyd. Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa, Tatarskie ziele w cukrze czyli staropolskie słodycze, 2011r., tom
Uwagigrupa max 12 osób