Podstawy projektowania graficznego

Basics of Graphic Design

2020Z

Kod przedmiotu1465S2-PPG
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Forssman F., Willberg H. P., Pierwsza pomoc w typografii , słowo/ obraz terytoria, różne wyd. 2) Tschichold J., Nowa typografia, Wydawnictwo Recto verso, 2011 3) Gosney M., Odam J., , Szara ksiega. Komputerowe projektowanie czarno-białych fotografii, Intersoftland, 1994 4) Bann D., Poligrafia. Praktyczny przewodnik, DW ABE, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi