Planowanie i organizacja wydarzeń kulturalnych

Planning and Organization of Cultural Events

2019Z

Kod przedmiotu1465S2-PiOWK
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Maziarka M, Wiatr G., , Projekty kulturalne krok po kroku, -, 2005, s. http://www 2) Kargul J., Upowszechnianie, animacja, komercjalizacja kultury, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2012 3) Sejm, Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, , sejm.gov.pl, 2018 4) Grad J., Kaczmarek U., Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce, UAM, 2005 5) Sejm, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, sejm.gov.pl, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi