Rośliny użytkowe

Useful Plants

2019L

Kod przedmiotu1465S2-RUZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaPodbielkowski Z. 1989. Słownik roślin użytkowych. PWRiL. Warszawa. Nowak B. 2000. Leksykon roślin użytkowych. WP, Warszawa. Rumińska A., Ożarowski A. (red.) 1990. Leksykon roślin leczniczych. PWRiL,Warszawa.
Literatura uzupełniająca
Uwagi