Regionalne zasoby archiwalne 1

2019L

Kod przedmiotu1465S2-RZA1
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Koter M., Archiwum Państwowe w Olsztynie w latach 1945-2005, w: Archiwa ziem zachodnich i północnych Polski (1945–2005). Tradycja i współczesne wyzwania, red. K. Kozłowski, Warszawa-Szczecin, 2007 2) Kopiczko A., Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie, w: Archiwa ziem zachodnich i północnych Polski (1945–2005). Tradycja i współczesne wyzwania, red. K. Kozłowski, Warszawa-Szczecin, 2007 3) Cybulska K., Tarnowska M., Zasób Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Olsztynie. Informator, Olsztyn, 1982
Literatura uzupełniająca
Uwagi