Seminarium magisterskie i praca dyplomowa

Master’s Seminar and Diploma Thesis

2020Z

Kod przedmiotu1465S2-SMIPD2
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaJ. Weiner, 2003 (i wydanie późniejsze) "Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych - przewodnik praktyczny". Gambarelli F, Łódzki Z. 1996 "Jak przygotować pracę magisterską lub doktorską" Eco U., 2007r., "pisać pracę dyplomową; poradnik dla humanistów", wyd. UW, Wrycza-Bekier J., 2011r., "Kreatywna praca dyplomowa: jak stworzyć fascynujący tekst naukowy", wyd. Helion,
Literatura uzupełniająca
Uwagi