Seminarium magisterskie i praca dyplomowa

Master’s Seminar and Diploma Thesis

2019Z

Kod przedmiotu1465S2-SMiPD
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) ., J. Weiner, 2003 (i wydanie późniejsze) "Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych - przewodnik praktyczny". S. Czachorowski 2003, "jak napisać prace magisterską - poradnik dla magistranta (on-line) Gambarelli F, Łódzki Z. 1996 "Jak przygotować pracę magisterską lub doktorską" Eco U., 2007r., "pisać pracę dyplomową; poradnik dla humanistów", wyd. UW, Wrycza-Bekier J., 2011r., "Kreatywna praca dyplomowa: jak stworzyć fascynujący tekst naukowy", wyd. Helion, Dudziak A., 2008r., "Redagowanie prac dyplomowych", wyd. Centrum Doradztwa i informacji Difin, Boć J., 2006r., "Jak pisać pracę magisterską", wyd. Kolonia Limitem, Młyniec W., 2004r., "Scientific communication, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe", wyd. Sorus. , ., .
Literatura uzupełniająca
Uwagi