Szata roślinna Polski

Flora of Poland

2019L

Kod przedmiotu1465S2-SRP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Matuszkiewicz W. , Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski, PWN, 2008, s. 1-536 2) Matuszkiewicz J. M. , Zespoły leśne Polski, PWN, 2005, s. 1-360 3) Szafer W., Zarzycki K. (red.), Szata roślinna Polski, t. 1,2, PWN, 1972, s. 1-615 i 1-
Literatura uzupełniająca
Uwagi