Wprowadzenie do dziedzictwa kulturowego

Introduction to Cultural Heritage

2019Z

Kod przedmiotu1465S2-WDDK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającenie wymagane
Wymagania wstępnepodstawowowa wiedza z zakresu historii sztuki i historii kultury
Opis ćwiczeńnie dotyczy
Opis wykładówProblem pojęć: materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe. Podstawowe pojęcia związane z klasyfikacją dziedzictwa kulturowego. Podstawy zarządzania dziedzictwem kulturowym. Dziedzictwo kulturowe wobec transformacji ustrojowych. Muzealizacja przestrzeni zabytkowej. Organizacje, instytucje chroniące dziedzictwo kulturowe. Organizacje regionalne i ich wkład w budowaniu świadomości europejskiego dziedzictwa. Akt konstytucyjny UNESCO; konwencje UNESCO dotyczące dziedzictwa kulturowego; Karta Światowego Dziedzictwa UNESCO;ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; prawo Unii Europejskiej wobec dziedzictwa kulturowego.
Cel kształceniaZdobycie wiedzy pozwalającej na klasyfikację i dostarczenie umiejętności niezbędnej do rozpoznania obiektów należących do zakresu dziedzictwa kulturowego
Literatura podstawowa1) Jacek Purchla, Dziedzictwo a transformacja, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków, 2005 2) Monika A. Murzyn,J. Purchla (red.),, Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku. Szanse i wyzwania, Kraków, 2007 3) Ewa Gładkowska, Difficult Heritage – the Case of Warmia and Mazury, w: M. Śliwa, K. Glińska-Lewczuk (ed.), Cultural and Natural Heritage: Between Theory and Practice, , Olsztyn, 2015, s. 129-136 4) Gamini Wijesuriya et. al. , Zarządzanie światowym dziedzictwem kulturowym, Narodowy Instytut Kultury, Warszawa, 2015
Literatura uzupełniająca1) Kamil Zeidler, wyd. Wolters Kuwer S.A., Kraków, Prawo ochrony dziedzictwa kultury, 2007r., tom
Uwagi