Waloryzacja i inwentaryzacja florystyczna

Valorisation and Floristic Inventory

2020Z

Kod przedmiotu1465S2-WIF
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) 1) Tyszko –Chmielowiec P. (red.) , Aleje podręcznik użytkownika. Jak dbać o drzewa, żeby nam służyły, t. 1, Fundacja Ekorozwoju, 2012, s. 1-158 2) Zalewska A., Komosiński K., Krupa R., Kołodziej P., Szydłowska J., Metody wykonywania waloryzacji przyrodniczych Podręcznik metodyczny i przewodnik do zajęć terenowych, t. 1, Mantis, 2013, s. 1-336
Literatura uzupełniająca
Uwagi