Wiedza o sztuce

Elements of Art and Art Theory

2019Z

Kod przedmiotu1465S2-WOS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńAnaliza formy dzieła sztuki i interpretacja treści. Omówienia i dyskusja na temat prezentacji przygotowanych przez studentów.
Opis wykładówZarys wybranych zagadnień z zakresu historii i teorii sztuki oraz estetyki. Wprowadzenie do zagadnień analizy formy dzieła sztuki oraz zasygnalizowanie problematyki analizy i interpretacji jego treści.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu wiedzy o sztuce, począwszy od historii po zagadnienia analizy i interpretacji dzieła sztuki. Zwrócenie uwagi na kwestie związane z zachowaniem dziedzictwa kulturowego. Zachęta do uczestnictwa w życiu kulturalnym.
Literatura podstawowa1) Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 2005 2) Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004 3) Gombrich E. H., Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawienia obrazowego, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981 4) Gombrich E. H., Zmysł porządku. O psychologii sztuki dekoracyjnej, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2009
Literatura uzupełniająca1) Liszewska M., wyd. IF UWM, O kulturowych konwencjach obrazowania przestrzeni na płaszczyźnie obrazu, w: Logos i praxis. O skuteczności myślenia, 2010r., tom , 117-131s. 2) D`Alleva A., wyd. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Metody i teorie historii sztuki, 2008r., tom 3) Gutowska K., wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Zrozumieć sztukę. Wybrane zagadnienia wiedzy o sztuce, 2006r., tom 4) Gage J., wyd. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kolor i znaczenie. Sztuka, nauka i symbolika, 2010r., tom
Uwagi