Wiedza o sztuce

Elements of Art and Art Theory

2019Z

Kod przedmiotu1465S2-WOS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 2005 2) Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004 3) Gombrich E. H., Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawienia obrazowego, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981 4) Gombrich E. H., Zmysł porządku. O psychologii sztuki dekoracyjnej, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi