Wprowadzenie do badań jakościowych

Introduction to Qualitative Research Methods

2019Z

Kod przedmiotu1465S2-WSBJ
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Denzin N.K., Lincoln Y.S., Metody badań jakościowych, t. 1-2, ., 2009 2) U. Flick, Projektowanie badania jakościowego, ., 2010 3) D. Silverman, Prowadzenie badań jakościowych, ., 2010 4) G. Gibbs, Analizowania danych jakościowych, ., 2011 5) D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmów, tekstu, interakcji, ., 2007 6) S. Kvale, Prowadzenie wywiadów, ., 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi