Warsztaty - Zarządzanie projektem regionalnym

Workshops – Regional Project Management

2020Z

Kod przedmiotu1465S2-WZPR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) , Podręcznik - Zarządzanie Cyklem Projektu , t. , Ministerstwo Gospodarki i Pracy, 2009, s. 2) Pawlak Marek, Zarządzanie projektami, t. , PWN, 2016, s. 3) , Podręcznik zarządzania projektami miękkimi, t. , Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2006, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi