Zrównoważona gospodarka - aspekty ekonomiczne, społeczne i kulturowe

Sustainable Economy – Economic, Social and Cultural Aspects

2019L

Kod przedmiotu1465S2-ZGAKSiK
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Z. Bauman , GLOBALIZACJA: I CO Z TEGO DLA LUDZI WYNIKA, Warszawa: PIW, 2000., s. Calość 2) J. M Bloch, Pieniądz i moralność wymiany, w: Ewa Nowicka (red.), BADANIE KULTURY. ELEMENTY TEORII ANTROPOLOGICZNEJ, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 219-249. 3) P. Chmielewski, HOMO AGENS. INSTYTUCJONALIZM W NAUKACH SPOŁECZNYCH, Warszawa: Wyd. Poltext, 2011, s. Caość. 4) R. Florida, NARODZINY KLASY KREATYWNEJ, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2010, s. Całość. 5) D. Landes, BOGACTWO I NĘDZA NARODÓW. DLACZEGO JEDNI SĄ TAK BOGACI, A INNI TAK UBODZY, Warszawa: Wydawnictwo Literackie MUZA , 2000, s. Całość. 6) R. N. Smelser, „Ekonomia w perspektywie socjologicznej”, w: Witold Morawski (red.), SOCJOLOGIA EKONOMICZNA. WYPISY Z LITERATURY, Warszawa: IS UW , 1998, s. 5-53.
Literatura uzupełniająca
Uwagi