Żywność prozdrowotna i ekologiczna

Pro-health and Ecological Food

2019Z

Kod przedmiotu1465S2-ZPiE
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeń-
Opis wykładówEwolucyjna historia zwyczajów żywieniowych człowieka. Ekologiczne aspekty żywienia człowieka. Teraźniejszość i przyszłość żywności prozdrowotnej. Produkty wzbogacane, suplementy diety – szczególny rodzaj żywności.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy nt. historii, dnia dzisiejszego i przyszłości odżywiania się człowieka w powiązaniu ze środowiskiem naturalnym i promocją zdrowia. Zapoznanie z podwalinami, teraźniejszością i zadaniami na przyszłość nauki o żywieniu człowieka w kontekście racjonalizacji żywienia. Nabycie podstawowych umiejętności identyfikacji błędów w odżywianiu ludności oraz przewidywania skutków zdrowotnych nieprawidłowego odżywiania.
Literatura podstawowa1) Gawęcki J.(red.), Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, PWN Warszawa, 2010 2) Gawęcki J., Mossor-Pietraszewska T. (red.), Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu, PWN Warszawa, 2004 3) Gawęcki J. Roszkowski W. (red.), Żywienie a zdrowie publiczne, PWN Warszawa, 2009 4) Czapski J. Górecka D. (red.), Żywność prozdrowotna. Składniki i technologia., Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Poznań, 2014 5) Cordain L. , Dieta Paleo, Wydawnictwo Literackie. Kraków, 2011
Literatura uzupełniająca1) Konarzewski M., wyd. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, Na początku był głód, 2005r., tom 2) Popkiewicz M., wyd. Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice, Świat na rozdrożu, 2015r., tom 3) Jarosz M.(red.), wyd. wyd. IŻŻ, Warszawa, Normy żywieniowe dla populacji polskiej-nowelizacja, 2012r., tom 4) Świderski F.(red.), wyd. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, Żywność wygodna i żywność funkcjonalna, 1999r., tom
Uwagi