Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej - studia drugiego stopnia niestacjonarne

Wydział Nauk Technicznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister Inżynier kierunek Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne
2
III - Kierunkowe
Ekoenergetyka
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
8
8
Eksploatacja urządzeń energetycznych
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
8
8
Inżynieria systemów
2,5
Metody sztucznej inteligencji
1,5
Pozbiorowa obróbka płodów rolnych
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
8
8
Procesy cieplne i dyfuzyjne
1,5
Procesy mechaniczne w produkcji rolno-spożywczej
2,5
ZAL-O
BRAK
EGZ
Ćwiczenia komputerowe
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
8
8
8
Procesy życiowe w przetwórstwie rolno-spożywczym
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
8
8
Projektowanie operacji technologicznych w produkcji rolno-spożywczej
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Wykład
8
8
Przedmiot do wyboru 1
2,5
Statystyczna eksploracja danych
3
BRAK
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
8
8
16
Zastosowanie baz danych w inżynierii produkcji
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
8
8
VI - Praktyka
Praktyka dyplomowa
6
ZAL-O
Inne zajęcia
160
SUMA
31,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Etykieta
0,5
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Ochrona własności intelektualnej
0,25
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego
2
ZAL-O
Wykład
16
II - Podstawowe
Metodyka wykonywania prac dyplomowych
1
ZAL-O
Wykład
8
Nieniszczące techniki pomiarowe
3
Niezawodność i analiza ryzyka
3
Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem
2
III - Kierunkowe
Praca przejściowa
4
ZAL-O
BRAK
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia laboratoryjne
8
8
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Przedmiot do wyboru 2
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
16
16
Przedmiot do wyboru 3
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
16
8
Przedmiot do wyboru 4
2,5
VII - Inne
Ergonomia
0,25
Informacja patentowa
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
28,5

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
16
III - Kierunkowe
Praca dyplomowa
20
ZAL
Inne zajęcia
50
Seminarium dyplomowe
1,5
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
16
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Przedmiot do wyboru 5
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
8
8
Przedmiot do wyboru 6
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
16
16
Przedmiot do wyboru 7
2,5
BRAK
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia komputerowe
Seminarium
Wykład
8
8
8
SUMA
30,5