Ekoenergetyka

Environmental power

2021L

Kod przedmiotu67N2O-Ekoenerg
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówprowadzenie do energetyki. Konwencjonalne i niekonwencjonalne źródła energii. Energia słoneczne. Energia wiatrowa, Energia spadków wód. Energia geotermalna. Biomasa i jej energetyczne wykorzystanie. Ogniwa paliwowe.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Ćwiczenia laboratoryjne wybrane z: - badanie siłowni wiatrowych, - wyznaczanie podstawowych charakterystyk kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, - wyznaczanie podstawowych charakterystyk ogniw fotowoltaicznych, - wyznaczanie podstawowych charakterystyk pompy ciepła, - wyznaczanie podstawowych charakterystyk wymienników ciepła, -wyznaczanie podstawowych charakterystyk rekuperatora.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi