Metody sztucznej inteligencji

Methods of artificial intelligence

2021L

Kod przedmiotu67N2O-METSZI
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi