Niezawodność i analiza ryzyka

Reliability and risk analysis

2022Z

Kod przedmiotu67N2O-NAR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi