Procesy cieplne i dyfuzyjne

Thermal and diffusion processes

2021L

Kod przedmiotu67N2O-PCID
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi