Przedmiot do wyboru 6

2022L

Kod przedmiotu67N2O-PDW6
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia komputerowe
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi