Procesy mechaniczne w produkcji rolno-spożywczej

Mechanical processes in agri-food production

2021L

Kod przedmiotu67N2O-PMwPRS
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia komputerowe
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Lewicki P.P., Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego., WNT Warszawa, 2006 2) Kiciak P., Podstawy modelowania krzywych i powierzchni., Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019 3) Gach S., Kuczewski J., Waszkiewicz Cz., Maszyny rolnicze: elementy teorii i obliczeń., SGGW Warszawa, 1991 4) Mieszkalski L., Maszyny rolnicze w schematach., ART Olsztyn, 1996
Literatura uzupełniająca
Uwagi