Projektowanie operacji technologicznych w produkcji rolno-spożywczej

DESIGN OF TECHNOLOGICAL PROCESSES IN AGRI-FOOD PRODUCTION

2021L

Kod przedmiotu67N2O-POT
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia projektowe
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów. Ogólne wiadomości o procesie inwestycyjnym. 2. Organizacja procesu produkcyjnego. 3. Zasady projektowania operacji technologicznych w produkcji rolno - spożywczej. 4. Metody utrwalania żywności. 5. Przebieg procesów technologicznych. 6. Zagrożenia dla środowiska wynikające z działalności zakładów przetwórstwa spożywczego. 7. Systemy zapewniające bezpieczeństwo zdrowotne żywności. 8. Fazy procesu przygotowania produkcji. 9. Planowanie na okres jednego roku. 10. Planowanie wstecz i planowanie do przodu. 11. Główny harmonogram oraz rodzaje planowania produkcji.,ĆWICZENIA PROJEKTOWE:Przekazanie wiadomości niezbędnych do opracowania części technologicznej dokumentacji projektowej. Wykonanie dokumentacji w formie projektu.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Grochowicz J.,, Maszyny do czyszczenia i sortowania nasion., Lublin , 1996 2) Waszkiewicz Cz., , Mechanizacja rolnictwa. Maszyny i urządzenia do produkcji roślinnej i zwierzęcej., wyd. SGGW Warszawa. , 1997 3) Jarczyk A., Płocharski W.,,, Technologie produktów owocowych i warzywnych., wyd. Skierniewice., 2010
Literatura uzupełniająca
UwagiObecność obowiązkowa na wykładach i ćwiczeniach.