Praktyka dyplomowa

Diploma practical training

2021L

Kod przedmiotu67N2O-PRAD
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Inne zajęcia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Załucki M.,, Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w szeroko pojętym przemyśle rolno - spożywczym. , Warszawa , 2008 2) Podany przez zakład., Instrukcję używane w zakładach w których odbywa się realizacja praktyk., Wydawnictwa branżowe.., 2020
Literatura uzupełniająca
Uwagi