Procesy życiowe w przetwórstwie rolno-spożywczym

Life processes in agri-food processing

2021L

Kod przedmiotu67N2O-PZwRS
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi