Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem

Quality and safety management systems

2022Z

Kod przedmiotu67N2O-SZJB
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi