Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej - studia drugiego stopnia niestacjonarne

Wydział Nauk Technicznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister inżynier kierunek Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach związanych z branżą rolno-spożywczą. Zdobyta wiedza umożliwia podjęcie pracy w jednostkach projektowych, jednostkach obsługi rolnictwa, a także w średnich i małych przedsiębiorstwach. Ponadto jest przygotowany do rozwijania własnych umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne
2

Ćwiczenia
16
III - Kierunkowe
Ekoenergetyka
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
8
8
Eksploatacja urządzeń energetycznych
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
8
8
Eksploracja danych
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
8
16
Inżynieria systemów
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
8
16
Metody sztucznej inteligencji
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
8
8
Pozbiorowa obróbka płodów rolnych
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
8
8
Procesy cieplne i dyfuzyjne
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
8
8
Procesy mechaniczne w produkcji rolno-spożywczej
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
8
16
Procesy życiowe w przetwórstwie rolno-spożywczym
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
8
8
Przedmiot do wyboru
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Systemy monitorowania i sterowania w produkcji rolno-spożywczej
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
8
8
Zastosowanie baz danych w inżynierii produkcji
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
8
8
SUMA
31,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Informacja patentowa
0,5
ZAL
Wykład
4
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Prawo gospodarcze
2
ZAL-O
Wykład
16
III - Kierunkowe
Blok 2
7
Metodyka pisania prac dyplomowych
1
ZAL-O
Wykład
16
Niezawodność i analiza ryzyka
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
8
8
Praca przejściowa
3
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
24
Praktyka
6
ZAL-O
Inne zajęcia
160
Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
8
8
Zarządzanie produkcją i usługami
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
8
8
VII - Inne
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
29,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Blok 3
8
Praca dyplomowa
20
ZAL
Pracownia magisterska
0
Seminarium dyplomowe
2
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
16
SUMA
30,0