Eksploatacja urządzeń energetycznych

The exploitation of energy equipment

2019L

Kod przedmiotu1667S2O-EUE
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi