Inżynieria systemów

Systems engineering

2019L

Kod przedmiotu1667S2O-IS
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi