Nieniszczące techniki pomiarowe

NON-DESTRUCTIVE MEASURMENT TECHNIQUES

2020Z

Kod przedmiotu1667S2O-NTP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi