Procesy życiowe w przetwórstwie rolno-spożywczym

Life processes in agri-food processing

2019L

Kod przedmiotu1667S2O-PŻwRS
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi