Procesy cieplne i dyfuzyjne

Thermal and diffusion processes

2019L

Kod przedmiotu1667S2O-PCID
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceMatematyka, Podstawy termodynamiki, Technologie informacyjne
Wymagania wstępneZnajomość podstaw rachunku różniczkowegoi i całkowego; Sprawne posługiwanie się technologiami informacyjnymi
Opis ćwiczeńTworzenie matematycznych i numerycznych modeli wybranych cieplnych i dyfuzyjnych procesów przetwórstwa spożywczego. Wykorzystanie utworzonych modeli do analizy i syntezy wybranych procesów przetwórstwa spożywczego. Wykorzystanie inżynierskiego środowiska obliczeniowego do realizacji przyjętych celów.
Opis wykładówPodstawy inżynierii procesów przenoszenia ciepła i masy w procesach przetwórstwa spożywczego. Zastosowanie inżynierskiego środowiska obliczeniowego do analizy i syntezy wybranych procesów przetwórstwa spożywczego.
Cel kształceniaZrozumienie zjawisk przenoszenia ciepła i masy w systemach technicznych oraz umiejętności stosowania narzędzi informatycznych do rozwiązywania praktycznych problemów związanych z przenoszeniem ciepła i masy
Literatura podstawowa1) Serwiński M., Zasady inżynierii chemicznej i procesowej, WNT, 1982 2) Aradiusz Moskal, Anna Jackiewicz-Zagórska, Agata Penconek, Podstawy inżynierii chemicznej i procesowej: zadania z elementami teorii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2016
Literatura uzupełniająca1) Krystyna Jeżowiecka-Kabsch, Henryk Szewczyk, Mechanika płynów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2001
Uwagi