Procesy mechaniczne w produkcji rolno-spożywczej

Mechanical processes in agri-food production

2019L

Kod przedmiotu1667S2O-PMwPRS
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia komputerowe
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającematematyka, fizyka
Wymagania wstępneUmiejętność pracy na stanowiskach doświadczalnych. Praca z arkuszami kalkulacyjnymi oraz aplikacjami w środowisku Windows.
Opis ćwiczeńOkreślanie właściwości surowców rolniczych i spożywczych. Rozdrabnianie surowców roślinnych. Zgniatanie surowców roślinnych. Nadawanie kształtu. Fluidyzacja i transport pneumatyczny mieszanin ziarnistych. Wyciskanie cieczy z surowców roślinnych. Mieszanie cieczy i produktów ziarnistych.
Opis wykładówWprowadzenie do przedmiotu. Podstawowe pojęcia i definicje. Właściwości surowców rolniczych i spożywczych. Maszyny i urządzenia rozdrabniające. Maszyny zgniatające, szarpiące, udarowe, ścinające, tnące i łamacze. Nadawanie kształtu. Maszyny walcujące, wykrawające, formujące, wytłaczające. Fluidyzacja i transport pneumatyczny.Wyciskanie cieczy. Charakterystyka procesu mieszania. Urządzenia do mieszania. Intensywność mieszania.
Cel kształceniaRozpoznawanie surowców spożywczych oraz stosowanie odpowiednich metod badawczych w celu określenia ich właściwości mechanicznych. Dobieranie parametrów pracy maszyn i urządzeń. Wyszukiwanie informacji w źródłach elektronicznych oraz drukowanych.
Literatura podstawowa1) Lewicki P.P., Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego., WNT Warszawa, 2006 2) Kiciak P., Podstawy modelowania krzywych i powierzchni., Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019 3) Gach S., Kuczewski J., Waszkiewicz Cz., Maszyny rolnicze: elementy teorii i obliczeń., SGGW Warszawa, 1991 4) Mieszkalski L., Maszyny rolnicze w schematach., ART Olsztyn, 1996
Literatura uzupełniająca1) Acta Agrophysica, Wybrane artykuły., Instytut Agrofizyki PAN Lublin, 2) Inżynieria Rolnicza, Wybrane artykuły., Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej.,
Uwagi