Pozbiorowa obróbka płodów rolnych

Mechanical processes in agri-food production

2019L

Kod przedmiotu1667S2O-POPR
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi