Projektowanie operacji technologicznych w produkcji rolno-spożywczej

DESIGN OF TECHNOLOGICAL PROCESSES IN AGRI-FOOD PRODUCTION

2019L

Kod przedmiotu1667S2O-POT
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia projektowe
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak przedmiotów wprowadzających.
Wymagania wstępneBrak wymagań wstępnych.
Opis ćwiczeńPrzekazanie wiadomości niezbędnych do opracowania części technologicznej dokumentacji projektowej. Wykonanie dokumentacji w formie projektu.
Opis wykładów1.Ogólne wiadomości o procesie inwestycyjnym. 2. Organizacja procesu produkcyjnego. 3. Zasady projektowania operacji technologicznych w produkcji rolno - spożywczej. 4. Metody utrwalania żywności. 5. Przebieg procesów technologicznych. 6. Zagrożenia dla środowiska wynikające z działalności zakładów przetwórstwa spożywczego. 7. Systemy zapewniające bezpieczeństwo zdrowotne żywności. 8. Fazy procesu przygotowania produkcji. 9. Planowanie na okres jednego roku. 10. Planowanie wstecz i planowanie do przodu. 11. Główny harmonogram oraz rodzaje planowania produkcji.
Cel kształceniaPróba doboru odpowiednich parametrów pracy maszyn i urządzeń wykorzystywanych w przemyśle rolno-spożywczym. Wykorzystywanie odpowiednich metod badawczych w celu określenia właściwości fizycznych wybranych grup produktów spożywczych. Analiza informacji zawartych w źródłach elektronicznych i specjalistycznej literaturze.
Literatura podstawowa1) Andrzejczak D., Mikina A., Wajgner M.,, Asortyment towarowy. Organizowanie sprzedaży. Towar jako przedmiot handlu., t. Część 1., Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., 2013 2) Chwałek J., , Ekonomika handlu., t. Część 1, WSiP, Warszawa, 2008 3) Dębski D.,, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw., t. Część 1, WSiP, Warszawa,, 2009 4) Domanśki R., Adamczyk M., Cyplik P.,, Klasyfikacja asortymentu w małych przedsiębiorstwach - rzeczywista potrzeba czy strata czasu., wyd.wyższa szkoła logistyki, 2012 5) Brzeziński M., Organizacja produkcji w przedsiębiorstwie., Difin, Warszawa, 2013 6) Grandys E. , Podstawy zarządzania produkcją., Difin, Warszawa, 2013 7) Grzybowska K., Gospodarka zapasami i magazynem., t. Część 1, Difin, Warszawa, 2010
Literatura uzupełniająca1) Łopatowska J. , Identyfikacja czynników zmian procesu planowania i sterowania produkcją - aspekty metodyczne., Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 457, 2016 2) Pająk E. , Zarządzanie produkcją - produkt, technologia, organizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010
UwagiObecność obowiązkowa na zajęciach i wykładach.