Praca przejściowa

Work transition

2020Z

Kod przedmiotu1667S2O-PRACP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia projektowe
Przedmioty wprowadzająceProcesy mechaniczne w produkcji rolnospożywczej, Ekoenergetyka, Inżynieria systemów, Niezawodność i analiza ryzyka, Inżynieria produkcji rolniczej/ Inżynieria procesów przetwórstwa spożywczego, "Gospodarka produktami ubocznymi i odpadami w rolnictwie/ Gospodarka produktami ubocznymi i odpadami w przetwórstwie spożywczym
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńPrace o charakterze projektowym lub laboratoryjnym. Tematy prac będą powiązane z problematyką badawczą realizowaną w danej Katedrze, a także z potrzebami szeroko pojętej praktyki. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na identyfikację problemu badawczego (naukowego) oraz poprawność formułowania założeń projektowych, umiejętność opracowania dokumentacji konstrukcyjnej i prawidłowego korzystania z aparatury badawczej. Ćwiczenia obejmą również zagadnienia optymalizacji projektowanych konstrukcji części, podzespołów i zespołów maszyn i urządzeń oraz procesów technologicznych.
Opis wykładówBrak
Cel kształceniaOpanowanie techniki samodzielnego i zespołowego rozwiązywania zadań konstrukcyjnych, technologicznych lub badawczych.
Literatura podstawowa1) Gach S., Kuczewski J., Waszkiewicz Cz., Maszyny rolnicze. Elementy teorii i obliczeń, SGGW, Warszawa, 1991 2) Gach S., Miszczak M., Waszkiewicz Cz., Projektowanie maszyn rolniczych, SGGW, Warszawa, 1989
Literatura uzupełniająca1) Wierzbicki K., Bednarek M., Choszcz D., Konopka S., Konstrukcja elementów maszyn rolniczych. Podstawy formułowania zadań optymalizacyjnych, ART, Olsztyn, 1995
Uwagi