Praktyka dyplomowa

Diploma practical training

2019L

Kod przedmiotu1667S2O-PRAD
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Inne zajęcia
Przedmioty wprowadzającePrzedmioty zawodowe ujęte w ramowym programie studiów.
Wymagania wstępneBrak wymagań wstępnych w ramach studiowanego kierunku studiów. Wymagania podyktowane przez przedsiębiorce.
Opis ćwiczeńW ramach ćwiczeń student zobligowany jest do prowadzenia dziennego zeszytu praktyk w którym opisuję czynności wykonywane w danym dniu w zakładzie w trakcie realizacji praktyki.
Opis wykładówTreści wykładów realizowane będą indywidualnie w zakładach lub przedsiębiorstwach wybranych przez potencjalnych studentów chcących odbyć praktykę. Zakres zagadnień omawianych na praktyce zatwierdzany będzie przez koordynatora praktyki.
Cel kształceniaZdobycie podstawowego doświadczenia zawodowego.
Literatura podstawowa1) Załucki M., Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w szeroko pojętym przemyśle rolnospożywczym., wyd. Warszawa, 2008 2) Podany przez zakład., Instrukcję używane w zakładach w których odbywa się realizacja praktyk., Wydawnictwa branżowe., .
Literatura uzupełniająca
UwagiObecność obowiązkowa na praktyce. Po zakończonej praktyce należy złożyć u koordynatora uzupełniony dziennik praktyk wraz z podpisami zakładowego opiekuna.