Praca dyplomowa

Diploma dissertation

2020L

Kod przedmiotu1667S2O-PRDYP
Punkty ECTS 20
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi