Seminarium dyplomowe

Diploma seminar

2020L

Kod przedmiotu1667S2O-SEMDYP
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Seminarium dyplomowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi