Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem

Quality and safety management systems

2020Z

Kod przedmiotu1667S2O-SZJB
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi