Technologie informacyjne

Information technologies

2019L

Kod przedmiotu1667S2O-TECHINF
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceTechologie informacyjne - przedmiot na I stopniu
Wymagania wstępnePodstawowa wiadomości zasad programowania strukturalnego.
Opis ćwiczeńPraca z kompilatorem języka Java. Zapoznanie się z podstawową funkcjonalnością i działaniem wybranego, zintegrowanego środowiska programistycznego. Programowanie w języku Java: typy, zmienne, identyfikatory, wyrażenia. Obiekty, klasy, pola i metody, dziedziczenie. Tablice, pliki. Programowanie z wykorzystaniem biblioteki graficznej.
Opis wykładówProgramowanie strukturalne i programowanie obiektowe - idea obiektowości, różnice w podejściu do programowania. Instrukcje programowania strukturalnego. Deklaracja klas, obiekt - wystąpienie klasy. Metody i dostęp do nich. Tworzenie aplikacji rozproszonych.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zapoznanie studentów z najnowocześniejszymi technologiami - obiektowe metody programowania. Główny nacisk położono na prezentację platformy Java EE i jej komponentów składowych. W trakcie zajęć studenci poznają różne aspekty tworzenia aplikacji rozproszonych w oparciu o obiektowe środowisko programowania.
Literatura podstawowa1) Eckel, B., Thinking in Java - edycja polska, Helion, 2006
Literatura uzupełniająca1) Horstman C.S., Cornell G., , Core Java 2, Techniki zaawansowane, Helion, 2005 2) Graham S., Simeonov S., Boubez T., Davis D., Daniels G.,, , Java. Usługi WWW. Vademecum profesjonalisty, Helion, 2003
Uwagi