Ochrona własności intelektualnej

Intellectual property protection

2022Z

Kod przedmiotu1600SXO-MK-OWI
Punkty ECTS 0,25
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo własności intelektualnej , Wolters Kluwer, 2015 2) E. Ferenc-Szydełko, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz , C.H. Beck, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi