Inżynieria systemów

Systems engineering

2021L

Kod przedmiotu67S2O-IS
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) AWREJCEWICZ J., Matematyczne modelowanie systemów, wyd. WNT, 2007 2) CEMPEL Cz., Teoria i inżynieria systemów, skrypt elektroniczny, wyd. neur.am.put.poznan.pl , 2009 3) GUTENBAUM J., Modelowanie matematyczne systemów, wyd. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2003 4) JAROS M., PABIS S., Inżynieria systemów, wyd. SGGW, 2007 5) OSSOWSKI S., Modelowanie i symulacja układów i procesów dynamicznych, wyd. ficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi