Metody sztucznej inteligencji

Methods of artificial intelligence

2021L

Kod przedmiotu67S2O-METSZI
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Rutkowski, L., , Metody i techniki sztucznej inteligencji, Wydawnictwo PWN, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi