Procesy cieplne i dyfuzyjne

Thermal and diffusion processes

2021L

Kod przedmiotu67S2O-PCID
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia komputerowe
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówodstawy inżynierii procesów przenoszenia ciepła i masy w procesach przetwórstwa spożywczego. Zastosowanie inżynierskiego środowiska obliczeniowego do analizy i syntezy wybranych procesów przetwórstwa spożywczego.,ĆWICZENIA KOMPUTEROWE:Tworzenie matematycznych i komputerowych modeli wybranych cieplnych i dyfuzyjnych procesów przetwórstwa spożywczego. Wykorzystanie utworzonych modeli do analizy i syntezy wybranych jednostkowych procesów ważnych dla praktyki przemysłowej. Wykorzystanie inżynierskiego środowiska obliczeniowego do realizacji przyjętych celów.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Aradiusz Moskal, Anna Jackiewicz-Zagórska, Agata Penconek, Podstawy inżynierii chemicznej i procesowej: zadania z elementami teorii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2016 2) Andrzej Kmieć, Procesy cieplne i aparaty. https://www.dbc.wroc.pl/Content/1428/PDF/ kmiec_procesy_cieplne.pdf, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2005
Literatura uzupełniająca
UwagiBrak